homelogin

logo sekce

O klubu

Podpora Plzeňského kraje
Podpora Plzeňského kraje
Podpora Plzeňského kraje
Podpora Plzeňského kraje
Podpora 2019

Historie

Podle nemnoha dochovaných záznamů jsou samotné začátky našeho klubu zahaleny mlhou, kterou přikrývá čas lidské vzpomínky ...
O organizované odbíjené se v Rokycanech mluví v souvislosti s rokem 1945. První doložený turnaj byl v Rokycanech odehrán v roce 1947. Z počátku se volejbal rozvíjel pod ochrannými křídly Sokola. V návaznosti na společenské s politické změny se oddíl odbíjené slučoval a zase odlučoval s jinými a od jiných, měnil svůj název (např. Baník, RND, Škoda), ale podstata a náplň jeho činnosti zůstávala a je stále stejná - probouzet v dětech radost z pohybu, potěšení ze hry, naučit je zodpovědnosti nejen k sobě ale i ke spoluhráčům.... Družstva dospělých volejbalistů a volejbalistek, trenéři, funkcionáři oddílu, vycházející většinou z řad odchovanců a navazující na klubové tradice, jsou dokladem "že co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš." :-) Klubem prošlo mnoho tváří, někteří lidé po sobě zanechali nesmazatelný otisk, jiní jen sotva znatelnou stopu.
Samotný název Volejbalový klub Rokycany vznikl v roce 1994 a takto jej známe dodnes...

Kontakty

Volejbalový klub Rokycany
Polní 953
337 01 Rokycany

mail: info@volejbalrokycany.cz

 

Předsedkyně:
Radka Křížková Červená, tel: 777 468 770

 

Hospodářka:
Lenka Pekárková, tel: 721 274 174

 

IČO: 48381471

č. účtu: 2302288491/2010

ID datové schránky: ag9by5g

 

Veřejné informace o spolku

Spolkový rejstřík , Stanovy

Členská základna

Přihláška do spolku

Kontaktní údaje nezletilého člena

Oznámení o ukončení členství

 


© Volejbalový klub Rokycany 2017, design by Marci & NORADU, facelift Michal Křížek