login

logo sekce

Aktuality

Pokyny pro účastníky soustředění dětských a mládeľnických kategorií VK Rokycany ve dnech 27. 8. - 2. 9. 2017 15.8.2017

VOLEJBALOVÝ KLUB ROKYCANY

P O K Y N Y pro účastníky „Soustředění 2017“, které se bude konat ve dnech 27. srpna – 2. září 2017 (neděle – sobota).

Zahájení 27.8.2017 (neděle) v 14.30 h hala Gymnázia Rokycany

Průběh

  • dopolední část od 8.30 h – obutí do haly
  • odpolední část kurty – „na Ostrůvku“ – obutí a oblečení venkovní

Stravování – obědy: pondělí – pátek v jídelně Z© TGM Bazén pondělí – pátek cca 17.00 – 18.00 h Konec 2.9.2017 (sobota) v 11.30 h Cena 850,– Kč Úhrada nejpozději v den zahájení Kontakt Jaroslav Anton TZ: 371 706 326, MT: 605 227 175 (v pracovní době) nebo 603 836 073

PRÁZDNINOVÝ BEACH CAMP NA OSTRŮVKU POKRAČUJE! 8.8.2017

V areálu VK Rokycany stále pokračuje oblíbený prázdninový beach camp pro začátečníky i pokročilé. Pravidelné beachvolejbalové tréninky pod vedením Jakuba Vály Tréninky se konají kaľdé pondělí v čase od 17:00 – 18:30 (s výjimkou 7. 8., kdy trénink začíná aľ v 18.30 od.). Případné roząíření termínů je je stále moľné na základě individuální domluvy s trenérem. Program tréninků: technika hry od základů aľ po vybrané herní systémy. Maximální počet účastníků na tréninku je omezen, proto si v případě zájmu zarezervujte místa co nejrychleji. Nutnou rezervaci proveďte mailem nebo telefonicky na čísle 728438819. Cena 100 Kč/1,5h na osobu. Mnoho pěkných sportovních záľitků vám přeje VK Rokycany

PRÁZDNINOVÝ BEACH CAMP PRO ZA?ÁTE?NÍKY I POKRO?ILÉ NA OSTR?VKU od 10. 7. 29.6.2017

V areálu VK Rokycany se uskute?ní prázdninový beach camp pro za?áte?níky i pokro?ilé. Od 10. ?ervence budou probíhat na OSTR?VKU pravidelné beachvolejbalové tréninky pod vedením zkušených hrá??. Tréninky se budou konat minimáln? 1× týdn? v pond?lí v ?ase 17:00 – 18:30. P?ípadné rozší?ení termín? je možné podle zájmu ú?astník?. Program trénink?: technika hry od základ? až po vybrané herní systémy. Maximální po?et ú?astník? na tréninku je omezen na 8 osob. Nutnou rezervaci prove?te mailem nebo telefonicky na ?ísle 728438819. Cena 100 K?/1,5h na osobu.

Na shledání se t?ší

Jakub Vála

plakát
Festival barevného minivolejbalu 28.6.2017

V ?eských Bud?jovicích se ve dnech 10. a 11. ?ervna odehrál republikový festival barevného minivolejbalu. Postupem z krajských kol se nám poda?ilo obsadit nejen všechny kategorie, ale v kone?ném hodnocení nám dokonce zacinkaly medaile, a to 2× st?íbrná a jedna bronzová. Hlavním cílem tohoto turnaje není výsledek, ale ú?ast, tedy napln?ní olympijského hesla – není d?ležité zvít?zit, ale zú?astnit se. V úmorném vedru, hrálo se na fotbalovém h?išti, p?edvedla všechna d?v?ata bojovný výkon, n?kdy chyb?l kousek št?stí, když d?v?at?m v modrém mini volejbalu unikla bronzová medaile o jeden jediný mí?. Odm?nou všem byl sobotní zápas mužské reprezentace v rámci sv?tové ligy s Nizozemskem, který jsme, bohužel, i p?es vydatné povzbuzování, prohráli. Náplastí pak byla návšt?va všech hrá?? a realiza?ního týmu v ned?li dopoledne na h?išti spojená se spole?ným i individuálním fotografováním a možností „ulovit“ autogram nap?íklad Vladimíra Sobotky, Jakuba Janoucha nebo Aleše Holubce. Tak snad se nám stejn?, nebo ješt? lépe zada?í i v p?íštím sezón?.

P?ístup do areálu VK Rokycany pro ve?ejnost pouze hlavní bránou 7.6.2017

Od 4. 6. 2017 je vstup do venkovního areálu VK Rokycany, tj. na ´Ostr?vek´, pro ve?ejnost možný pouze hlavní bránou. P?ístup je z k?ižovatky ulic Soukenická a Josefa Tomáška (u mostu) cestou vedoucí podél koryta ?eky Klabavy. K parkování vozidel je možné využít parkovišt? v ulici Pod Kostelem, nebo parkovací místa v ulici Josefa Tomáška ?i Na Pátku. (rk?)

Turnaj v beach přehazované na Ostrůvku se vydařil! 28.5.2017

V sobotu 27. května se uskutečnil v prostorách areálu VK Rokycany na ´Ostrůvku´dětský turnaj v beach přehazované. Osm týmů se utkalo nejprve ve dvou základních skupinách. Dva nejlepąí týmy z kaľdé skupiny postoupily do finálových bojů, druľstva na 3. a 4. místě pokračovala v zápasech o celkové umístění.

Se vąemi nástrahami (včetně tropického počasí) se nejlépe vypořádali ´Malí borečkové´ (Bořek Červenka, Jan Růřička, Jacob ©paček), kteří nezaváhali ani jednou během celého turnaje a získali hlavní cenu. Druhé místo patřilo týmu ´TeMaNe? (Tereza Houšková, Martina Chmelí?ová), třetí byly ´Želvi?ky´(Varvara Fialová, Zuzana Hegnerová), čtvrté místo patřilo ´Brontosaurům´ (Julie Hrabáková, Alľběta J. Kříľková, Karolína Palková), pátou příčku obsadilo druľstvo ´MAK´ (Ma?enka Divišová, Ani?ka Málková, Ka?enka Málková), ąesté místo ´MaMiPro´(Št?pánka Mat?jková, Karolína Mina?íková, Nikola Procházková, sedmé místo ´Berušky´(Sofie Cenková, Nikola Houšková), osmé místo ´R?žovky´(Amelie Duspívová, Alena Kocumová, Ellen Tichá). Vąichni účastníci předváděli po celou dobu srdnaté výkony a patří jim velký obdiv za nasazení, s kterým se vrhali do kaľdého zápasu.

O hladký průběh turnaje, včetně zajiątění zázemí pro malé sportovce i jejich rodiče a přítomné diváky, se staral realizační tým VK ve sloľení: Petra Rédlová, Mirka Botková, Mirka Procházková, Karel ©aman, Radka Kříľková Červená, Bára Holąanová, Iva Červenková a Jakub Trn?ák. Fotky naleznete zde. (rkč)

< novějąí aktuality  |  starąí aktuality >

© Volejbalový klub Rokycany 2006, design by Marci & NORADU, marcela.v@karneval.cz XHTML 1.1 Valid Získejte Firefox!